606 604 080
499 817 910

Aktualizace zápisu v rejstříku do 30.6.2014

28.5.2014

Povinnost aktualizace údajů ve veřejných rejstřících do 30.6.2014 z pohledu bytových družstev a  SVJ

                Dle ust. § 122 z.č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob jsou  osoby  zapsané ve veřejných rejstřících povinny přizpůsobit do 30.6.2014 zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem.   Vzhledem k tomu, že  se nově  do rejstříků zapisují údaje, které se dříve nezapisovaly, dotkne se tato povinnost  podle mého názoru všech zapsaných subjektů.  Pokud jde o oblast bytového práva,  týká se shodně  společenství vlastníků  jednotek i bytových družstev.  

                Předně bude tedy potřeba  do obchodního rejstříku, či do rejstříku společenství vlastníků jednotek doplnit rodná čísla zapsaných osob, protože ta byla podle dosud platné právní úpravy z rejstříků odstraněna (a zase se tam vrací, i když do „neveřejné části“ rejstříků).  Dále pak se  nezapisoval kontrolní orgán – tam, kde je zřízena kontrolní komise nebo revizor – nově se tento orgán zapisuje  (název, počet členů a osobní údaje členů). Nezapisoval se ani počet členů statutárního orgánu (výboru, představenstva …).  U osob zapsaných  v rejstřících se  zapisuje  nejen trvalý pobyt, ale nově i bydliště, pokud je odlišné od místa pobytu.   Vzhledem k provázanosti  rejstříků na  rejstřík trestů (již se nepředkládají výpisy z trestního rejstříku) je potřeba vyplnit u zapisovaných osob i jejich rodné příjmení a místo narození.

                Podle mého názoru tedy skutečně  každé společenství vlastníků jednotek a každé bytové družstvo by mělo navštívit   stránky www.justice.cz  a prostřednictvím „inteligentního formuláře“ umístěného pod odkazem  „Veřejné rejstříky“  podat návrh na  doplnění údajů ve  veřejném rejstříku.  V této souvislosti je  důležité zmínit, že jinou formou,  než prostřednictvím tohoto formuláře,  není  již  možno   návrhy na změny údajů  v obchodním rejstříku ani v rejstříku SVJ podávat a navíc formulář je skutečně možno vyplnit pouze prostřednictvím internetu a následně vytisknout a poslat, nebo poslat   elektronicky.  Není bohužel možné formulář vytisknout a vyplnit „ručně“.   Dále pak upozorňuji, že rejstříkový soud z návrhů, kterými se pouze doplňují údaje v rejstříku tak, jak je shora uvedeno, vyměřuje  soudní poplatek 2.000,-Kč, jako z návrhu na změnu zápisu v rejstříku.

                Nesplní-li SVJ či bytové družstvo povinnost  aktualizovat svůj zápis v rejstříku ve lhůtě do 30.6.2014,  měl by je k tomu rejstříkový soud vyzvat a stanovit jim dodatečnou lhůtu; po marnému uplynutí této lhůty má soud možnost  zapsanou osobu zrušit a nařídit její likvidaci.    V té souvislosti mé doporučení pro klienty – víte-li, že Vás čeká v dohledné době   například volba nového statutárního orgánu,  schvalování stanov či jiné rozhodnutí s nímž je spojen zápis změn do rejstříku, pak  aktualizaci  údajů ve veřejném rejstříku odložte a  proveďte vše zároveň  s jedním formulářem a jedním  dvoutisícovým poplatkem a to i v případě, kdy  vše nestihnete právě  do 30.6.2014.  

V Trutnově, 29.5.2014

zpracovala  JUDr. Blanka Mourová, advokátka 

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler