606 604 080
499 817 910

Služby

Občanské právo

 • byty, nebytové prostory, nemovitosti
  (smlouva nájemní a podnájemní, společný nájem bytu, výpovědi, vyklizení bytů, SVJ, bytová družstva,  převody nemovitostí včetně možnosti využití advokátní úschovy za zvýhodněných cenových podmínek, věcná břemena, vymáhání nedoplatků nájemného, úhrad za služby, příspěvků do fondu oprav, problematika spoluvlastnictví)
 • vymáhání pohledávek
  (návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu  se sníženým soudním poplatkem, spolupráce s exekutorskými úřady)
 • sepis návrhů, smluv, žalob
 • zastoupení v soudním řízení

Rodinné právo

 • rozvody sporné i nesporné
 • péče o nezletilé (výchova, výživné, styk s dětmi)
 • vypořádání společného jmění manželů

Pracovní právo

 • spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • ukončení pracovního poměru (výpověď, dohody, okamžité zrušení pracovního poměru atp.)
 • vymáhání dlužné mzdy, náhrady mzdy

Advokátní úschovy listin i peněz

pro úschovu peněz je zřízen depozitní úschovní účet

Výpisy z katastru nemovitostí

Autorizovaná konverze  dokumentů

z listinné do datové podoby a naopak

Úřední ověřování podpisů

Webové stránky vytvořil Acceler