606 604 080
499 817 910

Svěřte své problémy nám

specializujeme  se na právo občanské a rodinné a to zejména na právo bytové, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek.

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář JUDr. Blanka Mourová

Kancelář se specializuje na právo občanské a rodinné a to zejména na právo bytové, právo nemovitosti a vymáhání pohledávek. Nabízíme široké spektrum právních služeb od konzultací, přes sepis listin, smluv a dokumentů až po zastupování před soudy.

Aktuality

Evidence skutečných majitelů pro SV a BD (celý text článku zde)

11. prosinec 2018

Nová povinnost evidence skutečných majitelů dle novely zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  platí pro všechny právnické osoby a tedy i pro společenství vlastníků  a bytová družstva.  I tyto subjekty mají tedy povinnost  do zvláštní evidence vedené rejstříkovými soudy zapsat a dále pak průběžně aktualizovat údaje o skutečném majiteli, či majitelích.

Všechny aktuality

JUDr. Blanka Mourová

JUDr. Blanka Mourová získala právnické vzdělání studiem na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze složením státní závěrečné zkoušky v roce 1986. Do roku 1990 pracovala jako podnikový právník. Od roku 1991 dosud provozuje vlastní kancelář v Trutnově, působí jako samostatný advokát. U České advokátní komory je evidována pod číslem 06169.

Vendulka Stierandová

Vendulka Stierandová působí v kanceláři jako asistentka advokáta od roku 2001.

Webové stránky vytvořil Acceler