606 604 080
499 817 910

Informace pro klienty dle zákona o ochraně spotřebitele

Informace dle z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele: Informujeme klienty, kteří jsou ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. spotřebiteli, že nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu mezi advokátem a klientem, může se kient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (více naleznete na stránkách www.cak.cz)

Webové stránky vytvořil Acceler