606 604 080
499 817 910

Novinka ve vymáhání pohledávek SVJ od vlastníků jednotek

25.10.2017

S účinností od 1.1.2017 dochází zákonem č. 291/2017 Sb. ke změně občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona ve prospěch společenství vlastníků jednotek. Dojde k posílení možnosti vymáhání  pohledávek od těch vlastníků, kteří nehradí příspěvky na správu domu a pozemku.   Pohledávky související se správou domu a pozemku se  v případě, kdy bude neplatiči prodáván byt v insolvenčním řízení, v exekuci či nedobrovolné dražbě,  zařadí při rozdělení výtěžku na přední místo a to dokonce před  hypoteční banky a  před další zástavní věřitele.   Pohledávky související se správou domu a pozemku budou od 1.12.2017 uhrazovány přednostně a to až do výše jedné desetiny výtěžku  z prodeje bytu. O tom, že bude byt  neplatícího vlastníka prodán, se SVJ  dozví, neboť společenství vlastníků jednotek  je  nově zařazeno mezi subjekty, které musejí být o dražbě  vyrozuměni.   K uplatnění pohledávky  pak bude stačit, aby  ve věci byla  již podána žaloba u soudu, o žalobě nemusí být dosud rozhodnuto. Pokud pak v době, kdy dojde k rozdělení výtěžku prodeje, nebude ještě o pohledávce společenství pravomocně rozhodnuto, bude příslušná část výtěžku „deponována“ do doby vydání pravomocného rozhodnutí.

Pokud jde o pojem „pohledávky související se správou domu a pozemku“,  podle mého názoru  by mělo být možno  „širším výkladem“ podřadit pod něj nejen to, čemu se obecně říká příspěvky do fondu oprav a příspěvky na provoz SVJ, ale i  náklady na služby, poskytované s užíváním bytu.  V této souvislosti ale upozorňuji, že  mezi odborníky převládá názor opačný, tedy  takový,  že  na  nezaplacené náklady na služby se shora uvedené  pravidlo neuplatní.   Je tedy dosti pravděpodobné, že  pohledávky za služby  budou SVJ nadále vymáhat stejně obtížně, jako tomu bylo dosud.   Je potřeba počítat i s tím, že alespoň pro začátek se přístup jednotlivých soudců, exekutorů  a insolvenčních správců k tomuto bude lišit. V každém případě však  je to další důvod k tomu, aby byly  žalobami důsledně odděleně uplatňovány pohledávky vzniklé z titulu  nezaplacených příspěvků na správu domu a pozemku a pohledávky vzniklé z titulu nedoplatků za služby.     

 


V Trutnově, dne 25.10.2017

JUDr. Blanka Mourová

advokátka

U Nemocnice 83, Trutnov

www.advokat-trutnov.cz

b.mourova@advokat-trutnov.cz
 

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler