606 604 080
499 817 910

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

23.5.2016

Informuji  tímto své klienty, kteří jsou zároveň spotřebiteli o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný  (§14 zákona č. 634/1992 Sb.  o ochraně spotřebitele):

Dne 5.2. 2016 byla na základě své žádosti pověřena Česká advokátní komora mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová adresa/ stránka pověřeného subjektu/orgánu  je www.cak.cz

Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád.

Smírčí komise Komory je pověřena výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Informuji Vás dále, že na  Vaši žádost Vám vydám doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby Vám vydám  písemné potvrzení o tom, kdy jste jako  spotřebitelé právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace vyžadujete.

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler