606 604 080
499 817 910

Účast notáře u změny stanov SVJ

13.9.2016

Účast notáře u schvalování změny stanov SVJ

 

Rozhodovací praxe rejstříkových soudů ve věci vyžadování účasti notáře u schvalování stanov SVJ by nadále již měla být jednotná a u všech rejstříkových soudů by mělo shodně platit, že :

 

Pokud stanovy společenství vzniklého před 1.1.2014 výslovně účast notáře u rozhodování o změně stanov nevyžadují, pak účast notáře  na shromáždění, kde  je schvalována změna stanov,  není nutná.  

 

Na společné gremiální poradě soudců vrchních soudů rozhodujících ve společenstevních a rejstříkových věcech, konané v Olomouci ve dnech 8.-10.6.2016 došlo ke sjednocení stanovisek tak, že formu notářského zápisu musí mít pouze rozhodnutí o změně stanov společenství vzniklých ode dne 1.1.2014, nikoliv však společenství dříve vzniklých. Zápis z této gremiální porady byl rozeslán rejstříkovým soudům, jejichž stanovisko by tedy nadále mělo být celorepublikově jednotné.  Tato informace se aktuálně objevila v usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 8 Cmo 202/2016 ze dne  28.6.2016, které bylo v uplynulých dnech zveřejněno.

 

Vzniklo-li tedy Vaše společenství před 1.1.2014 a  zároveň nemáte-li  v aktuálně platných stanovách výslovně napsáno, že  stanovy lze měnit pouze za účasti notáře, pak můžete o změně stanov rozhodnout  na shromáždění bez účasti notáře. Pozor jen na povinnost uložit nové znění stanov do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.

 

 

V Trutnově, dne 14.9.2016

 

                                                                                              JUDr. Blanka Mourová

                                                                                              advokátka v Trutnově

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler