606 604 080
499 817 910

Seznam novinek

Evidence skutečných majitelů pro SV a BD (celý text článku zde)

11.12.2018

Nová povinnost evidence skutečných majitelů dle novely zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  platí pro všechny právnické osoby a tedy i pro společenství vlastníků  a bytová družstva.  I tyto subjekty mají tedy povinnost  do zvláštní evidence vedené rejstříkovými soudy zapsat a dále pak průběžně aktualizovat údaje o skutečném majiteli, či majitelích.

GDPR ve vztahu ke společenstvím vlastníků a bytovým družstvům (celý text článku zde)

08.05.2018

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které nabývá účinnosti dne 25.5.2018,  se týká všech firem, které  spravují, shromažďují či zpracovávají osobní údaje občanů EU a týká se tedy i všech společenství vlastníků  (SV) a bytových družstev (BD).

Novinka ve vymáhání pohledávek SVJ od vlastníků jednotek

26.10.2017

S účinností od 1.1.2017 dochází zákonem č. 291/2017 Sb. ke změně občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona ve prospěch společenství vlastníků jednotek. Dojde k posílení možnosti vymáhání  pohledávek od těch vlastníků, kteří nehradí příspěvky na správu domu a pozemku.   Pohledávky související se správou domu a pozemku se  v případě, kdy bude neplatiči prodáván byt v insolvenčním řízení, v exekuci či nedobrovolné dražbě,  zařadí při rozdělení výtěžku na přední místo a to dokonce před  hypoteční banky a  před další zástavní věřitele.  

Několik aktuálních upozornění pro SVJ

21.11.2016

Jak uvést do pořádku zápis SVJ v rejstříku, jak založit aktualizované stanovy SVJ a další listiny do sbírky listin rejstříkového soudu

Účast notáře u změny stanov SVJ

14.09.2016

Pokud stanovy společenství vzniklého před 1.1.2014 výslovně účast notáře u rozhodování o změně stanov nevyžadují, pak účast notáře  na shromáždění, kde  je schvalována změna stanov,  není nutná.  

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

24.05.2016

Dne 5.2. 2016 byla na základě své žádosti pověřena Česká advokátní komora mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová adresa/ stránka pověřeného subjektu/orgánu  je www.cak.cz

Několik aktuálních postřehů z bytového práva

16.02.2016

Co je nového v bytovém právu na počátku roku 2016

Aktualizace zápisu v rejstříku do 30.6.2014

29.05.2014

Dotýká se povinnost aktualizovat  údaje ve  veřejných rejstřících  dle ust. §122 z.č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob skutečně všech bytových družstev a SVJ?   

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

23.05.2014

Je zřízení  internetových stránek  pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek dle  právní úpravy platné od 1.1.2014  povinné?

Forma notářského zápisu pro změny stanov SVJ

22.05.2014

Doporučuji klientům z řad společenství vlastníků jednotek pořídit rozhodnutí o změně stanov  ve formě notářského zápisu.  Z čeho vycházím...

Novinky v bytovém právu od 1. 1. 2014

02.12.2013

Vážení,

jak Vám jistě neuniklo, čeká nás všechny od 1.1.2014 zásadní právní změna. S účinností od 1.1.2014 vstupuje v platnost nový občanský zákon č. 89/2012 Sb.(NOZ) a z.č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK). Jde o nové základní kodexy soukromého práva, kterými je zrušena celá řada dosud platných právních předpisů a naopak značné množství nových právních předpisů v návaznosti na NOZ a ZOK bylo a ještě by mělo být přijato.

Pokusím se dále shrnout základní novinky, které souvisí s bytovým právem.

Webové stránky vytvořil Acceler